Telefon

Infolinia sklepu internetowego: (22) 428 36 66 (pn-pt 9:00-16:00)    Zamówienia telefoniczne: (22) 245 42 22 (pn-pt 9:00-15:00)

Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 300
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności przelewem bankowym
Płatności przelewem bankowym
Płatności przelewem bankowym
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: (22) 428 36 66 lub napisz do nas
Koszyk
0
Ulubione
0
Powrót
Powrót

Regulamin sklepu

 1. LECLERC.COM.PL jest usługą opartą na asortymencie hipermarketu E.Leclerc Bielany. Właścicielem sklepu jest Kwitnąca Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aspekt 79. NIP 118-14-93-589 Regon 016206019 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000039321, kapitał zakładowy 50.000 zł. Numer konta: 50 1050 0086 1000 0022 7362 0522, zwany dalej Sprzedawcą. Numer telefonu kontaktowego 22-536-11-22. Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep-online@leclerc.com.pl

 2. Z oferty LECLERC.COM.PL może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

 3. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

  1. Szerokopasmowy dostęp do internetu,

  2. Komputer lub inne urządzenie z zainstalowaną przeglądarką internetową,

  3. Urządzenie Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.

 4. Zamówienia składać można całą dobę, każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dniach: od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21.00.

 5. Nie realizujemy zamówień, sklep jest zamknięty, w następujące dni:

  1. Nowy Rok
  2. Objawienie Pańskie (Trzech Króli)
  3. Wielkanoc
  4. Poniedziałek Wielkanocny
  5. Święto Pracy
  6. Święto Narodowe Trzeciego Maja
  7. Zielone Świątki
  8. Boże Ciało
  9. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  10. Wszystkich Świętych
  11. Narodowe Święto Niepodległości
  12. Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
  13. Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)
  14. Niedziele

   Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu lub skrócenia godzin otwarcia po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego. Infolinia dla Klientów czynna jest w godzinach:
   Od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16.00;

   Obszar działania sklepu LECLERC.COM.PL określony jest kodem pocztowym odbiorcy.

   Informacje na temat artykułów umieszczone są na stronie www.leclerc.com.pl.

 6. Składanie zamówienia następuje przez wkładanie wybranych artykułów do wirtualnego koszyka, co odbywa się po kliknięciu przycisku "DO KOSZYKA" pod zdjęciem artykułu. Wybór opcji „DO KOSZYKA” nie rodzi po stronie Klienta zobowiązań. Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport". Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego w miejscu siedziby E.Leclerc Bielany.

 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z treścią zamówienia. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje telefonicznie przez pracownika realizującego zamówienie na numer telefonu wskazany w zamówieniu po skompletowaniu zamówienia.

 8. Złożenie zamówienia może nastąpić także telefonicznie w następujących dniach i godzinach: Od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 15:00.

  W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dostarczenia zamówionych telefonicznie produktów do lokalizacji wskazanej przez Klienta oraz po złożeniu przez Klienta pisemnego oświadczenia o możliwości zapoznania się z regulaminem oraz udzieleniu mu wszelkich informacji wymaganych prawem, w szczególności:

  1. o tym, że łączne wynagrodzenie związane z zamówieniem obejmuje cenę zamówionych artykułów, koszty dostawy, a w przypadku dokonania zapłaty za pośrednictwem banku może obejmować koszty przelewu według taryfy opłat stosowanej przez dany bank

  2. o sposobie i terminie zapłaty (punkt 36 Regulaminu)

  3. o sposobie i terminie spełnienia świadczenia (punkt 4 oraz punkty od 14 do 19 Regulaminu)

  4. o procedurze rozpatrywania reklamacji (punkt 32 Regulaminu)

  5. o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą

  6. o funkcjonalności treści cyfrowych, technicznych środkach ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem (wymagania techniczne - punkt 3 i 4 Regulaminu)

 9. LECLERC.COM.PL jest usługą opartą na asortymencie hipermarketu E.Leclerc Bielany, asortyment (także pod względem ilościowym) może ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Pracownik sklepu przed przyjęciem zamówienia do realizacji informuje Klienta o braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z uwagi na brak danego produktu czy zamówionej ilości. W takim wypadku, Klient podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, zamiana zamówionego artykułu na jego odpowiednik, lub anulowanie całości zamówienia). Zgoda Klienta na częściową realizację zamówienia, stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez pracownika sklepu.

 10. W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916) od dnia 8 września 2016 r. SKLEP INTERNETOWY E.LECLERC nie prowadzi sprzedaży wyrobów tytoniowych.

 11. Klient może opisać dodatkowo w uwagach do zamówienia produkty, których nie znalazł na stronie sklepu, a które chciałby zamówić. W tym wypadku LECLERC.COM.PL dołoży wszelkich starań, aby dołączyć do zamówienia wszystkie produkty zgodnie z intencją Klienta. W takim przypadku do zawarcia umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta z chwilą akceptacji Klienta. W razie braku akceptacji co do wszystkich lub co do niektórych towarów wskazanych w uwagach do zamówienia, umowa w tym zakresie nie dochodzi do skutku.

 12. LECLERC.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia, a dostarczonymi w zamówieniu gdy Klient w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje roszczenie o wymianę towaru na inny, zaś LECLERC.COM.PL nie przysługuje roszczenie o zapłatę ceny.

 13. Klientów korzystających z usług sklepu LECLERC.COM.PL obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

 14. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres w czasie określonym przez Klienta przy składaniu zamówienia nie mniejszym niż czas minimalny dla danej strefy dostawy wyznaczany przez system, po uprzednim sprawdzeniu telefonicznym wiarygodności zamawiającego.

 15. LECLERC.COM.PL realizuje wyłącznie zamówienia złożone przez Klientów przestrzegających zasad niniejszego regulaminu, złożone na prawidłowo wypełnionym formularzu oraz potwierdzone telefonicznie. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z przepisów prawa.

 16. Klient ma prawo, bez podania przyczyn, anulować zamówienie nie później niż 3 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia dla zamówień realizowanych przez kurierów LECLERC.COM.PL i nie później niż do godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego niż dzień realizacji zamówienia dla zamówień dostarczanych poza Warszawę, realizowanych przez zewnętrzną firmę kurierską. Późniejsze anulowanie zamówienia, nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, lub też nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 17. Dostawy na terenie Warszawy i okolic realizowane są za pośrednictwem kurierów LECLERC.COM.PL. Dostawy w pozostałych strefach na terenie Polski realizowane są przez wynajętą firmę kurierską.

 18. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Po akceptacji przez Klienta kosztu dostawy poprzez wybór opcji „Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport”, koszt ten jest obowiązujący. W wypadku podania przez Klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy, sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. Sklep ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziału wagowego zgodnie z cennikiem usług transportowych.

 19. Dla dostaw realizowanych przez kurierów LECLERC.COM.PL na terenie Warszawy i okolic LECLERC.COM.PL może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie, za zgodą Klienta, każdorazowo w oparciu o zapisy obowiązującego Cennika usług.

 20. Klienci spoza Warszawy i okolic (mapa zasięgu dostawców LECLERC.COM.PL) posiadają dostęp do artykułów ze wszystkich działów za wyjątkiem: garmażeria, kwiaty, mięso, drób, mrożonki, lody, nabiał, pieczywo, ryby i przetwory rybne, warzywa i owoce oraz wędliny, z uwagi na nietrwały charakter tych artykułów. W przypadku próby dodania w/w artykułów do koszyka, pojawi się komunikat informujący Klienta o braku możliwości zamówienia danego artykułu.

 21. Łączna cena zamówionych towarów równa jest sumie cen artykułów jednostkowych objętych zamówieniem. W przypadku wyboru opcji „Kupuję zawartość koszyka i zamawiam transport” cena jest powiększona o koszt dostawy.

 22. Dostarczane towary sprzedawane są w cenie obowiązującej w chwili składania zamówienia.

 23. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

 24. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy Klientowi oryginał dokumentu.

 25. Zachęcamy do zweryfikowania ilościowego dostarczonych towarów z zamówienia w obecności kuriera. Spisanie protokołu reklamacyjnego wspólnie z dostawcą ułatwi i przyśpieszy procedurę reklamacyjną.

 26. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

 27. Zwrotu opakowań, za które pobrana została kaucja, należy dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym E.Leclerc Bielany okazując paragon zakupu. Kurierzy LECLERC.COM.PL w miarę możliwości, miejsca w samochodzie, trasy przejazdu będą również zabierali od Klientów nieodpłatnie opakowania kaucjowane zwracając kaucję. Klient jednak zawsze ma prawo zażądać zwrotu kaucji i odbioru opakowań objętych kaucją w dogodnym dla niego terminie przekazując opakowania wraz z paragonem kurierowi jako zlecenie dostarczenia przesyłki do sklepu i po opłaceniu przez Klienta, zlecanego kursu wg. cennika usług transportowych wybranego w trakcie kompletowania zakupów kuriera.

 28. Klient ma prawo oddania zużytego sprzętu elektrycznego, którego żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm. Przekazania sprzętu należy dokonać osobiście w sklepie rzeczywistym E.Leclerc Bielany. W wypadku sprzętu, którego którykolwiek z wymiarów przekracza 25 cm prawo to przysługuje Klientom przy zakupie sprzętu tej samej funkcji po okazaniu paragonu zakupu.

 29. Do sprzedaży super ofert, tj. sprzedaży artykułów umieszczonych w zakładce "Super oferta", przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. Artykuły z zakładki "Super oferta" mogą podlegać limitom ilościowym jednego zamówienia. W wypadku zastosowania limitu ilościowego przy artykule umieszczonym na stronie internetowej sklepu umieszczona zostanie informacja wskazująca maksymalną ilość artykułów, która może być objęta zamówieniem danego Klienta i dostarczona na ten sam adres.

 30. W przypadku organizowania przez Sklep akcji lojalnościowej Klient sklepu internetowego będący wyłącznie osobą fizyczną pełnoletnią lub osoba prawna reprezentowana przez taka osobę jest uprawniony do udziału w akcji lojalnościowej na zasadach określonych w Regulaminie akcji lojalnościowej z zachowaniem praw klienta związanych z zakupem na odległość. Wszelkie informacje o zasadach udziału w akcji lojalnościowej klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem platformy internetowej klient może uzyskać w zakładce „Akcja lojalnościowa". Procedura rejestracji odbywa się również po aktywowaniu odpowiedniego przycisku. Zakup towaru Zamówienie prezentu w akcji lojalnościowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z tym, że wartość prezentu nie zalicza się do wartości zamówienia wykorzystywanej przy naliczaniu rabatów opłat za dostawę. Dostawa takiego towaru odbywa się na koszt Sklepu, jeśli wraz z zamówieniem takiego towaru obywa się dostawa towaru zamówionego w sprzedaży regularnej.

 31. Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 32 regulaminu) w terminie 14 dni od dnia następnego przypadającego po dniu otrzymania przesyłki przez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie. Powyższe prawo odstąpienia od umowy dotyczy również osób fizycznych, zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumenta na podstawie art. 5765 Kodeksu cywilnego oraz art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

 32. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia do umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24.06.2014 r.), WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy dostarczyć zwracany produkt w stanie niezmienionym na koszt własny do rzeczywistego sklepu – do Punktu Obsługi Klienta wraz z oryginalnym dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.- od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY. W przypadku zwrotu do transakcji opłaconej karta płatniczą , zwrot następuje na rachunek karty.

 33. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia: Jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; Jest dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism.

 34. LECLERC.COM.PL obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową, w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt. W celu zgłoszenia reklamacji można skorzystać z formularza ZGŁOSZENIA REKLAMACJI. Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

  Kwitnąca Sp. Z o.o. oświadcza, że nie wyraża zgody na poddanie sprawy sporów konsumenckich pod rozstrzygniecie organów pozasądowych w oparciu przepisy ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

  Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

 35. LECLERC.COM.PL informuje, że nie udziela gwarancji. Informacja o ewentualnej gwarancji udzielonej przez podmioty trzecie dostępna jest za pośrednictwem platformy zakupowej po dokonaniu przez Klienta kliknięcia właściwego linku umieszczonego przy danym produkcie. LECLERC.COM.PL zwraca uwagę, że w niektórych przypadkach gwarancja może być ograniczona wyłącznie dla Klientów będących konsumentami.

 36. W LECLERC.COM.PL płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

  1. Gotówką - należność należy przekazać Kurierowi LECLERC.COM.PL przy odbiorze zakupów;

  2. Kartą płatniczą przez internet - po skompletowaniu zakupów i po naciśnięciu przycisku "Zamawiam" pojawi się opcja płatności kartami płatniczymi. Po wybraniu w/w opcji i naciśnięciu przycisku "Dalej" przejdą Państwo na stronę operatora rozliczającego płatności dokonywanymi kartami płatniczymi w internecie. Zamówienie może zostać przyjęte przez sklep wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności kartami w internecie. LECLERC.COM.PL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji. Akceptowane karty płatnicze przez operatora rozliczającego płatności w internecie: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, V.Me by Visa oraz MasterPass.

  3. Kartą płatniczą u kuriera LECLERC.COM.PL - należność za zakupy dokonuje się kartą płatniczą przy odbiorze zakupów na terminalu posiadanym przez kuriera.

  4. Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu. Ewentualne koszty związane z dokonaniem płatności za pośrednictwem banku obciążają Klienta. LECLERC.COM.PL rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z kwotą dostawy. Na przelewie w polu - tytułem - prosimy podać numer zamówienia. Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem, należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.

   Uwaga: w tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane. W przypadku zmiany treści zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem, różnica w należnej kwocie zostanie zwrócona Klientowi w terminie 14 dni od daty realizacji zamówienia.

 37. Korzystanie ze strony www.leclerc.com.pl przy zawieraniu umów za jej pośrednictwem, wiąże się konieczność podania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 38. Wszelkie niezbędne informacje, a w tym przekazane nam dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego. Inne dane niż dane osobowe, mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).

 39. Klient może dodatkowo dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 40. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia, a także złożenia skargi do organu nadzorczego.

 41. Zgody na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiednich opcji edytując konto Klienta. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient może również zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep-online@leclerc.com.pl

 42. Towary prezentowane na stronach sklepu LECLERC.COM.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 43. Postanowienia zawarte w punktach: 30, 31 i 32 niniejszego regulaminu znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku nabywania towarów przez klientów będących konsumentami oraz osobami fizycznymi, prowadzącymi działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumenta.

 44. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, do których stosuje się przepisy dotyczące konsument - również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827) i ile kwota przypadająca do zapłaty przez konsumenta w wyniku zawarcia umowy przekracza 50,00 złotych.

 45. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 46. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem