Telefon

Infolinia sklepu internetowego: (22) 428 36 66 (pn-pt 9:00-16:00)    Zamówienia telefoniczne: (22) 245 42 22 (pn-pt 9:00-15:00)

Waga: (0.00 kg)
Suma: 0
Do darmowej dostawy brakuje: 300
Terminy dostawy Sprawdź termin dostawy
Płatności VISA
Płatności Mastercard
Płatności przelewem bankowym
Płatności przelewem bankowym
Płatności przelewem bankowym
Płatności przelewem bankowym
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: (22) 428 36 66 lub napisz do nas
Koszyk
0
Ulubione
0
Powrót
Powrót

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego www.leclerc.com.pl

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Poszanowanie prywatności

Jesteśmy świadomi, że każdej osobie przysługuje prawo do prywatności, które jesteśmy zobowiązani chronić. Dokładamy szczególnej staranności aby poufne, personalne informacje na temat Użytkowników  sklepu internetowego www.leclerc-bielany.pl, nie trafiły w niepowołane ręce, ani też nie zostały wykorzystane w sposób niezgodny z  celem w jakim zostały powierzone. Dążymy do tego by zbierane dane były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Informujemy, iż wszystkie dane są gromadzone jedynie za zgodą Użytkowników, poprzez formularze zamieszczone na stronie www.leclerc.com.pl

Poniżej znajdują się informacje dotyczące plików cookies i danych osobowych oraz celu, w jakim są wykorzystywane na www.leclerc-bielany.pl Są również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies. Jeśli nie znajdziesz informacji, której poszukujesz skontaktuj się z nami.

 1. Podmiot zbierający dane

Podmiotem zbierającym dane jest Kwitnąca Sp. z o.o., ul. Aspekt 79, Warszawa 01-904, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039321, NIP 1181493589, zwaną dalej Administratorem.

Dane mogą zostać przekazane również naszym partnerom, więcej w pkt V.

 1. Definicje

cookies (ciasteczka) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na jego urządzeniu.

serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.leclerc.com.pl.
urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu (np. komputer, telefon, tablet).
Użytkownik - oznacza Podmiot, korzystający z naszego serwisu, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, marketing bezpośredni – przesyłanie Podmiotowi danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej jakichkolwiek materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w celu wywołania określonej reakcji Podmiotu danych, w szczególności w celu zachęcenia do nabywania określonych towarów, usług, a także promowania określonych postaw, zachowań lub wizerunku określonych podmiotów.

 1. CEL I PRAWO KONTROLI DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 2. Dane osobowe osób odwiedzających serwis www.leclerc.com.pl są przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie jakim zostały udostępnione. Dane osobowe, które przekazywane są na zasadzie dowolności, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu oraz w celach handlowych i marketingowych poprzez rozsyłanie Newsletterów lub Powiadomień.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest konieczność realizacji umowy sprzedaży, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem lub umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

uprzednia zgoda Użytkownika – opt-in,

lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych. Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora) – opt-out.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ma prawo wnieść pisemnie, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Każdy Użytkownik , może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 3. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie niektórych informacji uniemożliwi reakcję z naszej strony np.:

brak danych kontaktowych uniemożliwi udzielnie odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza kontaktowego.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 3 i 4 Użytkownik winien zgłosić ten fakt na piśmie w siedzibie spółki Kwitnąca Sp. z o.o. na adres: ul. Aspekt 79, Warszawa 01-904 lub pocztą elektroniczną na adressklep-online@leclerc.com.pl

 

III. JAKIE DANE GROMADZIMY I DLACZEGO?

 1. Zbieramy informacje dobrowolnie podane przez Ciebie. Wykorzystywanie zgromadzonych danych ograniczone jest do niezbędnego minimum.
 2. Na naszej stronie internetowej Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały udostępnionei nie wykraczają poza cele wskazane w pkt. II.

 

Zbierane przez nas i przetwarzane dane osobowe :

 • formularz rejestracyjny : Imię, Nazwisko, Ulica, Nr, Kod, Miejscowość, Telefon, E-mail. 
  administratorem danych osobowych jest Kwitnąca Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aspekt 79, Warszawa 01-904, dane są zbierane wyłącznie do ich przetwarzania w celu realizacji zamówień sklepu internetowego.
 • akcja lojalnościowa „Kupuj Zbieraj i wybieraj : Imię, Nazwisko, Ulica, Nr, Kod, Miejscowość, Telefon, E-mail. 
  administratorem danych osobowych jest Kwitnąca Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Aspekt 79, Warszawa 01-904, dane są zbierane wyłącznie do ich przetwarzania w celu realizacji programu lojalnościowego.
 • akcja lojalnościowe „Bonus Leclerc” : numer telefonu, Imię . Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator czyli Galec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137, kod pocztowy 02-231, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051602, NIP 5222586670. Współadministratorami danych osobowych są podmioty grupy E.Leclerc Polska, których wykaz stanowi załącznik numer 3 niniejszego Regulaminu. Wykaz współadministratorów dostępny jest na stronie leclerc.pl/bonus/wspoladministratorzy
 • Newsletter: tylko adres e-mail, na który wysłane są Newslettery.

Powiadomienia: tylko adres e-mail, na który wysłane są powiadomienia

 1. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA

Na każdym etapie zbierania danych staramy się zapewnić im poufność i bezpieczeństwo. Obejmuje to ograniczony dostęp do informacji o Użytkowniku  tylko dla upoważnionych pracowników Kwitnąca Sp. z o.o. , firm zewnętrznych obsługujących nasz serwis od strony informatycznej czy też administrujących serwis internetowy. Stosujemy środki, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Staramy się unowocześniać zabezpieczenia wraz z rozwojem technologii, zmieniającymi się potrzebami oraz dostępnymi zabezpieczeniami. Regularnie kontrolujemy zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.

Każda z osób mająca dostęp do przekazanych przez Użytkownika danych została zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Z każdą firmą zewnętrzną, która ma dostęp do danych osobowych Użytkownika , jeśli jest to wymagane, zwieramy umowy powierzenia przetwarzania danych obligujące do zapewnienia poufności danych osobowych Użytkownika.W sytuacji, jeśli wykorzystanie  danych Użytkownika nie jest uzasadnione celem wynikającym z przepisów prawa, zwrócimy się o potwierdzenie udostępnienia Twoich danych określonym podmiotom. Ponadto nasze systemy informatyczne posiadają środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi.

 1. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM
 2. Informacje, które posiadamy o Użytkownikach udostępniamy podmiotom zewnętrznym, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Dane Użytkowników przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym. Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:

Dane firmy Netgraf

Dane firmy od serwera

Infomania.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Obornicka 117 (w zakresie administrowania bezpieczeństwem informacji).

Forcom Sp. z o.o. 60-815 Poznań ul. Gajowa 6( w zakresie obsługi programu lojalnościowego)

 1. Dodatkowo zgromadzone przez nas dane osobowe mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego.
 2. Inne dane niż dane osobowe, mogą być przekazane podmiotom trzecim w postaci zbiorczej, charakteryzującej daną grupę (zestawienia analityczne np. odwiedzin strony).
 3. CZAS PRZETWARZANIA INFORMACJI POUFNYCH

Informacje, które nam o sobie udostępniłeś wykorzystujemy jedynie przez okres niezbędny z punktu widzenia naszych potrzeb w zakresie:

udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy,

wysyłanie Newsletterów i Powiadomień w ramach działań handlowo-marketingowych,

jak również realizacji wymagań prawnych, do których jesteśmy zobowiązani np. dot. reklamacji.

Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte ze wszystkich naszych systemów/nośników, na których zostały utrwalone.

VII. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Naszą zasadą jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. Zobowiązanie to odzwierciedla wagę, jaką przywiązujemy do pozyskania i utrzymania relacji z Użytkownikiem.

VIII. PLIKI COOKIES

1.Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies tzw. „ciasteczka”. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka umożliwiają nam tworzenia analizy i audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Użytkownik musi także wyrazić zgodę na przechowywanie informacji o nim, co może zrobić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do łączenia się z serwisem. 

Można korzystać ze strony internetowej sklepu www.leclerc.com.pl bez wykorzystywania mechanizmów cookies, ale oznaczać to może, że niektóre funkcje strony www.leclerc.com.pl nie będą działać poprawnie. 

Sklep internetowy www.leclerc.com.pl dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis ułatwiał każdemu użytkownikowi składanie zamówień oraz nawigację po stronach www.leclerc.com.pl. W trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że przeglądając stronę www.leclerc.com.pl lub dokonując zakupów, akceptują Państwo wykorzystywanie przez sklep www.leclerc.com.pl pliki cookies. 

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies proszę zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję nie akceptowania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania przez używaną przeglądarkę.

Ogólne informacje znajdują się na stronie:   https://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko  

Sklep www.leclerc.com.pl do poprawnego działania wykorzystuje pliki cookies (po polsku ciasteczka). Są to małe pliki udostępniane po wyrażeniu zgody na urządzeniach użytkowników. Pliki te identyfikują użytkowników serwisu, pomagając tym samym zapewniać najwyższy poziom świadczonych usług. Pliki cookies składają się z liter i cyfr.

Z jakich plików cookies korzysta sklep www.leclerc.com.pl

Sklep Leclerc-bielany.pl korzysta z plików cookies sesji, trwałych plików cookies oraz plików cookies typu Flash (obiektów LSO — Local Shared Objects). Pliki cookies sesji są to tymczasowe pliki cookies bądź unikatowe identyfikatory, które są powiązane z przeglądarką użytkownika w czasie jego wizyty na stronie www.leclerc-bielany.pl . 
Trwałe pliki cookies pozostają w przeglądarce nawet po jej zamknięciu i mogą być używane przez przeglądarkę przy kolejnych wizytach w witrynie. Pliki cookies typu Flash (obiekty LSO — Local Shared Objects) są to pliki cookies utworzone za pomocą technologii Flash firmy Adobe. Pliki te są zapisywane na komputerze tak samo, jak inne pliki cookies, ale nie można zarządzać nimi z poziomu przeglądarki w taki sam sposób. Można wyłączyć całkowicie pliki cookies i nadal korzystać ze strony internetowej www.leclerc-bielany.pl , ale być może trzeba będzie ponownie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło oraz mogą wystąpić jakieś inne niespodziewane niedogodności podczas używania lub przeglądania strony internetowej www.leclerc-bielany.pl. 

Jak sklep www.leclerc.com.pl korzysta z plików cookies

Sklep Leclerc-bielany.pl korzysta ze swoich plików cookies w różnych celach, w tym:

Rozpoznania użytkownika podczas logowania oraz poznania sposobu, w jaki użytkownik dotarł do witryny www.leclerc.com.pl , aby móc dostarczać mu stosowną zawartość i odpowiednie informacje.

Zapamiętania preferencji użytkownika.

Podtrzymania aktywności sesji, co pozwala na korzystanie ze sklepu www.leclerc.com.pl po jednorazowym zalogowaniu się na stronie.

Dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzenia z jakiego korzysta użytkownik

Zapamiętywania produktów dodawanych do koszyka przy składaniu zamówienia.

Dostosowania zawartości strony internetowej www.leclerc.com.pl do prefernencji użytkownika.

Potrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu się na stronie www.leclerc.com.pl), dzięki której to sesji użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła korzystając z różnych podstron witryny www.leclerc.com.pl

Rozpoznania urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej www.leclerc-bielany.pl dostosowanej do jego indywidualnych ustawień oraz potrzeb.

Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu dostosowania odpowiedniej treści.

Statystyka

Google Analytics — jest to narzędzie analityczne zbierające anonimowe informacje statystyczne, takie jak liczba odwiedzin użytkownika na stronie internetowej, data i godzina ostatniej wizyty, wyszukiwarka i słowa kluczowe użyte do znalezienia strony internetowej, łącze za pomocą którego połączono się ze stroną internetową, oraz lokalizacja, z której uzyskano do niej dostęp.  Nie śledzi ona użytkownika podczas nawigacji po innych witrynach. 

Google Analitics używa następujących plików cookies: 
_utma – przechowywane przez 2 lata 
_utmb – przechowywane przez 30 minut 
_utmc – przechowywane do zamknięcia przeglądarki 
_utmx – przechowywane przez 2 lata 

Z polityką prywatności firmy Google można zapoznać się na stronie: 
https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/  

Aby zrezygnować z plików cookies pochodzących od Google Analytics, należy odwiedzić stronę: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

Hotjar - narzędzie do analizowania.

Nasze witryny korzystają z rozwiązań dostarczanych przez Hotjar Ltd. Hotjar pozwala na analizowanie zachowań dzięki usługom, takim jak: heatmapy, nagrywanie ruchów użytkownika na stronie, ścieżki konwersji, ankiety i badania opinii użytkowników oraz formularze rekrutacyjne online. Hotjar kompletuje informacje o sposobie korzystania użytkowników z witryny i są generowane za pomocą kodu śledzącego oraz plików cookies, a następnie są one przesyłane i przechowywane na serwerach Hotjar. Kod śledzący Hotjar może zbierać poniższe informacje:

Przy pomocy urządzenia oraz przeglądarki użytkownika Hotjar może zbierać poniższe dane:

 1. adres IP urządzenia (zakodowany w sposób uniemożliwiającym identyfikację użytkownika),
 2. adres email oraz imię i nazwisko użytkownika,
 3. rodzaj urządzenia wraz z jego parametrami oraz rodzaj przeglądarki,
 4. lokalizacja (tylko nazwa kraju z którego nastąpiło połączenie),

Zbierane informacje wykorzystujemy w celu analizowania i rozwoju naszych witryn oraz usług w ramach nich dostępnych. Korzystanie z tej witryny oraz innych stron w ramach eSprzedaż, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych informacji przez Hotjar oraz podmioty trzecie (Google Analytics), zgodnie z ich indywidualnymi politykami prywatności. Pliki cookies wykorzystywane przez Hotjar mają zróżnicowany czas trwania; niektóre wygasają po 365 dniach, niektóre zaraz po zakończeniu sesji.

Ustawienia plików cookies

Nie zalecamy ograniczania działania ani blokowania plików cookies, ponieważ może to wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu Leclerc-bielany.pl. Jeśli jednak użytkownik zdecyduje się to zrobić, powinien zapoznać się poniżej z dostępnymi opcjami. Wyczerpujące informacje na temat plików cookies można znaleźć na stronie :  https://wszystkoociasteczkach.pl/  
(Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie  https://wszystkoociasteczkach.pl/  chronione są prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. 
Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych oraz wyłącznie z niniejszą notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji:  https://wszystkoociasteczkach.pl/

Plik cookies przeglądarki: 
W sekcji pomocy na pasku narzędzi większości przeglądarek można znaleźć informacje na temat możliwości zablokowania przyjmowania nowych plików cookies przez przeglądarkę, uzyskiwania od przeglądarki powiadomienia o przyjęciu nowych plików cookies, usuwania plików cookies oraz całkowitego ich wyłączenia. 

Pliki cookies typu Flash (obiekty LSO — Local Shared Objects) 
Pliki cookies typu Flash nie występują na stronie www.leclerc-bielany.pl, jednak w szczególnych przypadkach mogą być zawarte w reklamach flashowych wyświetlanych na stronie www.leclerc-bielany.pl. 
W zależności od używanej wersji przeglądarki możliwe jest również zarządzanie plikami cookies typu Flash przy użyciu przeglądarki internetowej. Informacje na ten temat są dostępne również w witrynie firmy Adobe pod adresem https://www.macromedia.com/support/documentation/pl/flashplayer/help/settings_manager.html

Jak zarządzać plikami cookies

Jeśli chcą Państwo kontynuować swoją wizytę na tej stronie, niniejszym zgadzają się Państwo na użycie naszych plików cookies. Mogą Państwo także zarządzać plikami cookies poprzez wybranie ich z poniżej wymienionych opcji na niniejszej stronie według własnego uznania, ustawienia używanej przeglądarki: 

Opisane ustawienia zazwyczaj będą znajdować się w “opcjach” lub “preferencjach” menu przeglądarki. W celu uzyskania szczegółowych informacji zalecane jest użycie opcji „pomoc”. 
Plikami cookies można zarządzać poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegóły na ten temat mogą Państwo znaleźć na stronach dystrybutorów poszczególnych przeglądarek. 
Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
Internet Explorer: 
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/196955 
Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
Opera: 
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 
Safari: 
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

 1. DODATKOWE PYTANIA
 2. Osoby, które mają jakieś pytania dotyczące ich danych prosimy o wiadomość na adres sklep-online@leclerc.com.pl
 3. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 4. W razie jakichkolwiek pytań dot. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych podajemy Państwu bezpośredni kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji:

Krystian Erens – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tel. dyżurny: +48 792 700 993 (opłata za połączenie zgodna z taryfikatorem/cennikiem Państwa operatora)

 

Logowanie

Succes
Error
Info

Header

Wybierz
Przesuń w lewo by podejrzeć koszyk
Przesuń w prawo by otworzyć menu

Dołącz produkty do zamówienia

Dołącz produkty do zamówienia Wybierz numer zamówienia aby dołączyć do niego produkty z koszyka

Komunikat

Przepraszamy, w chwili obecnej niestety nie dysponujemy wolnymi terminami dostaw. Kolejne wolne terminy pojawią się dziś o północy.

Skompletowane już teraz zamówienie, zostanie zapamiętane i po pojawieniu się nowych wolnych terminów będzie można dokończyć proces zamawiania. W przypadku zmian niektórych cen wartość zamówienia zostanie przeliczona.
Rozumiem